INTERNETA VEIKALS

Garantija un atgriešana

Preces atgriešana un garantija

Interneta veikala pircējiem Giftforyou, kuri nopirkuši nekvalitatīvu produktu, ir tiesības apmainīt vai atgriezt preci.  Preces apmaiņas un atgriešanas procedūra tiek veikta atbilstoši pamatojumam, kas izklāstīts Lietuvas Republikas Civilkodeksa 363.pantā un mazumtirdzniecības Noteikumos.  

Nepārtikas preces atdošanas un apmaiņas īpatnības

Pircējam, kurš nopircis nekvalitatīvu preci, ir tiesības pēc savas izvēles:

 • Pieprasīt no pārdevēja novērst preces defektus bez maksas (preces remonts);
 • Pieprasīt no pārdevēja bez maksas nomainīt nekvalitatīvu preci pret labas kvalitātes preci;
 • Pieprasīt no pārdevēja attiecīgu cenas samazinājumu;
 • Vienpusējā kārtībā lauzt līgumu un pieprasīt samaksātās cenas atmaksāšanu.

Pircējs nav tiesīgs lauzt līgumu, ja defekti ir nenozīmīgi.

Kad pircējs pārtrauc līguma darbību par nekvalitatīvu preci, Pārdevējam ir jāatmaksā samaksātā cena par preci uzreiz pēc nekvalitatīvas preces pieņemšanas. Ja nepienācīgas kvalitātes preces pieņemšanas brīdī pārdevējam nav nepieciešamās atmaksājamās naudas summas, tā jāatmaksā patērētājam ne vēlāk kā 15 dienu laikā  pēc preces saņemšanas, ja pārdevējs un patērētājs nav  vienojušies citādi.

Nekvalitatīvas preces atmaksāšanas izdevumus sedz pārdevējs.

Visos gadījumos pircējam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, kas radušies, iegādājoties nepienācīgas kvalitātes preci. Par zaudējumiem arī uzskatāma defektu novēršana precei, ja defektus ir novērsis pircējs vai trešās personas, ja pārdevējs tos nav novērsis saprātīgā laikposmā.

Pārdevējs  nes atbildību par preces defektiem, kuri kļūst acīmredzami divu gadu laikā pēc preces piegādes, ja likumā vai līgumā nav paredzēts cits termiņš.

Ja nav pierādīts citādi, preces defekts, kas  parādījās 6 mēnešu laikā no preces pirkšanas brīža, uzskatāms par ievērojamu uz nodošanas brīdi, ja vien tas nav  savienojams ar priekšmeta  parametriem vai tā trūkumu.

Vēršanās pie pārdevēja un pakalpojumu sniedzēja

Preci apmaina un atgriež pēc patērētāja rakstveida iesnieguma, kurā viņam jānorāda iemesls (produkta trūkums), pēc kura iegādāta prece neapmierina patērētāju, un vienu no prasībām.  Iesniegums jānosūta pa elektronisko pastu  sales@giftforyou.shop. Pieprasījumu pavada dokuments, kas apstiprina preces pirkšanu-pārdošanu pie šī pārdevēja, preces fotogrāfiju, kas parāda, ka prece ir nekvalitatīva  vai neatbilst preces aprakstam.

Preces apmaiņas vieta

Pēc tam, kad Pircējs nosūta iesniegumu preces nomaiņai, viņam tiek nosūtīta informācija par pieņemto lēmumu, par laiku, vietu (adrese) preces apmaiņai un par naudas atgriešanu.

Visām atgriežamām precēm jābūt ar oriģinālajām etiķetēm, aizsargpaketēm un oriģinālam iepakojumam.

Mazumtirdzniecības noteikumos tiek  izdalīts preču saraksts, kuras nomainīt pēc pircēja pieprasījuma var tikai ar pārdevēja piekrišanu. Tālāk norādītas sarakstā minētās preces:

 • parfimērijas, kosmētiskās un tualetes līdzekļi;
 • foto un kinematogrāfijas preces;
 • drukātās grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi;
 • trikotāžas apakšveļa zēniem, vīriešiem, meitenēm un sievietēm;
 • bērnu apģērbs;
 • zeķbikses, īsās zeķes, pusgarās zeķes un tml.;
 • apakšveļa vīriešiem, zēniem, sievietēm vai meitenēm, naktskrekli, pidžamas un tml.;
 • krūšturi, vestes, korsetes un tml.;
 • pērles, dārgakmeņi, dārgmetāli un izstrādājumi no tiem (izņemot bižutēriju); 
 • mašīnas un mehāniskās iekārtas;
 • elektriskās mašīnas un iekārtas, skaņu ierakstu un atskaņošanas ierīces, kā arī televīzijas un skaņu ierakstu un atskaņošanas ierīces;
 • virszemes transportlīdzekļi;
 • Optiskie, fotografēšanas, kinematogrāfijas, mērinstrumenti, kontroles, medicīniskie vai ķirurģiskie instrumenti un aparatūra;
 • pulksteņi;
 • mūzikas instrumenti;
 • mēbeles, gultasveļa un piederumi, apgaismojums;
 • rotaļlietas, spēles (izņemot sporta un makšķerēšanas piederumi);
 • mākslas darbi, kolekcionēšanas priekšmeti un senlietas.

 

UAB "Ecomedia Group"

Klientu atsauksmes