INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ

Galimybė pasinaudoti atsisakymo teise

Prekių grąžinimas ir garantija

Giftforyou internetinės parduotuvės Pirkėjai, įsigiję netinkamos kokybės prekę, turi teisę reikalauti pakeisti arba grąžinti prekę. Prekių keitimo ir grąžinimo tvarka vykdoma vadovaujantis

LR Civilinio kodekso 363 straipsnyje ir Mažmeninės prekybos taisykėse nustatytais pagrindais.  

Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai

Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę:

1. Reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2. Reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3. Reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4. Vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą kainą iš karto po netinkamos kokybės prekės priėmimo. Jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu pardavėjas ir vartotojas nesusitaria kitaip.

Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka pardavėjui.

Visais atvejais pirkėjas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, atlyginimą. Nuostoliais laikomos ir prekės trūkumų pašalinimo išlaidos, jeigu, pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pirkėjas ar jo pasitelkti tretieji asmenys.

Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kito termino.

Jeigu neįrodoma kitaip, daikto trūkumai, išaiškėję per 6 mėnesius nuo daikto perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su daikto ar jo trūkumo pobūdžiu

Kreipimasis į pardavėją ir paslaugos teikėją

Prekės keičiamos ir grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu, kuriame jis privalo nurodyti priežastį (prekės trūkumą), dėl kurios įsigyta prekė netenkina vartotojo, ir vieną iš reikalavimų. Prašymas turi būti išsiųstas elektroniniu paštu sales@giftforyou.shop . Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas, prekės fotonuotrauka, įrodanti, kad prekė buvo brokuota ar neatitinkanti prekės aprašymo.

Prekės keitimo vieta

Pirkėjas, pateikęs prašymą dėl prekės keitimo-grąžinimo, informuojamas dėl prekės išsiuntimo pardavėjui laiko, vietos (adreso), apmokėjimo.

Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

Mažmeninės prekybos taisyklės išskiria sąrašą daiktų, kai pirkėjo reikalavimas pakeisti kokybišką nepatikusią prekę į analogišką arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik pardavėjui sutikus. Šių prekių sąraše yra:

 • parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatai;
 • fotografijos ir kinematografijos prekės;
 • spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;
 • megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;
 • kūdikių drabužėliai;
 • pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
 • siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
 • liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
 • perlai, brangakmeniai, taurieji metalai bei jų dirbiniai (išskyrus dirbtinę bižuteriją);
 • mašinos ir mechaniai įrenginiai;
 • elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
 • antžeminio transporto priemonės;
 • optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
 • laikrodžiai;
 • muzikos instrumentai;
 • baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
 • žaislai, žaidimai (išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis);
 • meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai.

UAB "Ecomedia Group"

Ką sako klientai