Galimybė pasinaudoti atsisakymo teise

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės

1.    Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

1.1.    Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai internetinei parduotuvei giftforyou.shop (toliau tekste Pardavėjui). Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

1.2.    Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas praneša užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ir atsiųsdamas ją  el. paštu sales@giftforyou.shop . Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

1.3.    Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Pirkėjas, ar jo nurodytas asmuo, gauna užsakytą prekę.


2.    Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

2.1.    Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu sales@giftforyou.shop

2.2.    Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per 14 dienų terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:

•            tabakas ir tabako gaminiai;

•            parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

•            fotografijos ir kinematografijos prekės;

•            spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;

•            audiniai;

•            kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;

•            megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;

•            kūdikių drabužėliai;

•            pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

•            siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

•            liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;

•            perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;

•            mašinos ir mechaniniai įrenginiai;

•            elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;

•            antžeminio transporto priemonės

•            laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai

•            optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;

•            laikrodžiai;

•            muzikos instrumentai;

•            ginklai ir šaudmenys;

•            baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;

•            žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;

•            meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;

•            augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;

•            sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

2.3.    Gavęs prekes Pardavėjas, įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

2.4.    Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.


3.    Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

3.1.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.2.    Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

3.2.1.    kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

3.2.2.    kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

3.2.3.    kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

3.2.4.    grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

3.3.    Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

3.4.    Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

3.4.1.    pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu sales@giftforyou.shop , Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

3.4.2.    pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą  (jei jis buvo išduotas);

3.4.3.    pateikti laisvos formos prašymą.

3.5.    Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.

3.6.    Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

3.7.    Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

3.8.    Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms. Esant neatitikimui tarp šių Taisyklių ir atitinkamo Pardavėjo taikomų taisyklių, pirmenybė teikiama šioms Taisyklėms.


4.    Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

4.1.    Dėl prekių, pirktų iš Pardavėjo, grąžinimo Pirkėjas kreipiasi tiesiogiai į Pardavėją.

4.2.    Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes šių Taisyklių 1-2 punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

4.3.    Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo ir gavėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

4.4.    Jei Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu.

4.5.    Pirkėjas turi įvykdyti šiose Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

4.6.    Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas Pardavėjo nurodytu adresu per kurjerius  arba tiesiogiai.  Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu sales@giftforyou.shop.

4.7.    Jei Pirkėjas pasinaudojo šių Taisyklių įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

4.8.    Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

4.9.    Pasinaudojus Taisyklių 1 ir 2 punktuose įtvirtintomis teisėmis, Pirkėjui grąžinama prekės kaina. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Pasinaudojus Taisyklių 3 punkte įtvirtintomis teisėmis, Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos.  Prekių grąžinimo išlaidos nėra kompensuojamos.

4.10.    Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą,  šio būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo pasirinkto kito prekės pristatymo būdo išlaidos yra negrąžinamos.

4.11.    Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol perduotos prekės nėra Pardavėjo patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 4.2 punktui.


EcoMedia Group UAB